Etkili Bir Oryantasyonun Önemi ve Adımları

Etkili Bir Oryantasyonun Önemi ve Adımları

Oryantasyon, yeni çalışma arkadaşlarımızın iş yeri, iş arkadaşları ve yeni sorumluluklarıyla tanışma sürecidir. Etkili bir oryantasyon eğitimi kişiyi yeni rolüne tanıştırmakla beraber, şirketin beklenti ve ilkelerini de ortaya koymalıdır. Oryantasyon, kuruma ve pozisyona göre içeriği değişkenlik gösteren esnek bir programdır.…