İş Yerinde Mutluluk: 3 Kilit Nokta

İş Yerinde Mutluluk: 3 Kilit Nokta

Dünya üzerinde üç milyar kadar çalışan insan var ve yapılan anketlere göre çalışan insanların %40’ı iş yerinde mutlu olduklarını söylüyor. Bu da yaklaşık iki milyar insan iş yerinde mutsuz demek oluyor. Peki bunun sonuçları neler ve çalışanları nasıl mutlu edebiliriz? 

Mutluluk sadece kişisel hayatlarımızı değil aynı zamanda işimizi de önemli oranda etkiliyor. Mutlu insanların işlerinde daha üretken ve daha yaratıcı oldukları yapılan çalışmalarla ispatlanmış durumda. Ayrıca çalışanlar ne kadar tatmin olmuş ve mutlu hissederse; işlerinden ayrılma ihtimalleri de aynı oranda azalıyor.

İşin şirketler için olan tarafına bakarsak, çalışanları mutlu olan şirketler olmayanlara göre üç kat daha fazla gelir elde ediyorlar ve yatırımlarında üçte bir oranında daha fazla kar sağlıyorlar.

İyi haber şu ki, çalışanları mutlu etmek için büyük bütçeler gerekmiyor. Çalışanların mutluluğunda en etkili olan şey, liderlerinin ve iş arkadaşlarının onlara davranış şekli. İşte buna örnek olabilecek birkaç fikir:

Güven ve Saygı: Çalışanları mutlu olan şirketlerde iki şeyin varlığını görürsünüz; güven ve saygı. Liderlerin büyük çoğunluğu “Çalışanlarımıza güveniyoruz.” der fakat kaç organizasyon bunu gerçekten pratiğe döker? Örneğin Four Seasons çalışanlarına şu söylenir “Müşterilerle ilgilenirken doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın.” Çalışanlara bunu söyleyebilecek kadar güven duyduğunuzu hissettirmek ve yeni şeyler deneme fırsatı vermek onlara harika hissettirir.

Adalet: Çalışanların, kendilerine adil davranıldığını hissetmediği sürece mutlu olmaları olanaksızdır. Cinsiyetleri, yaşları, tecrübeleri, rütbeleri veya sözleşmeleri ne olursa olsun çalışanlar aynı muameleyi görmek ister. Bir başkası ile eşit şartlarda çalışmadığını düşünmeye başladığı noktada çalışanın motivasyonu düşer ve şirkete olan bağlılığı azalır.

Dinleme: Etkili iletişim kurabilmenin en önemli noktalarından biri dinlemek. Çalışanlar bunu gerçekten yapıp yapmadığınızı hisseder. Sizinle konuşup bir fikir paylaştıklarında bunu gerçekten dinlediğinizi ve fikirlerinin verilecek kararlarda hesaba katılıp katılmadığını bilmek isterler. Ayrıca, sadece liderleriyle değil iş arkadaşlarıyla da güçlü bir iletişime sahip olan çalışanların organizasyona olan bağlılıklarının arttığı ve daha mutlu oldukları görülüyor.