Modern İK’nın Babası Dave Ulrich ile Bir Sohbet

Modern İK’nın Babası Dave Ulrich ile Bir Sohbet

 

Modern İK’nın babası, alanında 1 numaralı eğitimci ve “yönetim gurusu” olarak değerlendirilen Dave Ulrich, İK endüstrisi üzerinde önemli bir etki yaratan dünyanın önde gelen iş düşünürlerinden biridir. Dave, kuruluşlara ve özellikle İK alanına yardımcı nitelikte 30 kitap ve 200’den fazla makalenin yazarı. Dave’in araştırmaları, temel olarak müşterilere ve yatırımcılara değer katan kuruluşlar oluşturmayla ilgili temaları ve kuruluşların yeteneklerini nasıl oluşturabileceğini ve ortaya koyabileceğini ele alıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler sektörünün zorluklarını ve fırsatlarını vurgulama çabamızda, Dave Ulrich ile büyümeyi hedefleyen KOBİ’ler hakkında konuştuk. Konuşmadan bazı alıntılar aşağıda.


Ölçek büyütme sırasında KOBİ’lerdeki veya yeni kurulan işletmelerdeki liderlerin dikkate alması gereken temel İK mimarisi ve gerekli beceriler nelerdir?

KOBİ haline gelen start-up organizasyonları genellikle pazarda onlara net kazanç getireceğini düşündükleri, benzeri olmayan fikirlerle başlarlar. Fikir, bir ürün veya hizmet haline geldiğinde, girişimci başkalarını işe alarak kendini geliştirmek ve yükseltmek ister. Firmanın ilk İK lideri kurucusudur. Bu aşamada işe aldığı insanlar sürdürebilir başarı için çok kritiktir. Kendilerini geliştiren ve yükselten kurucular, kimi işe alacakları konusunda çok detaycı ve düşünceli olmalı ve ilk işe aldığı insanların sadece teknik bilgilerine değil, kültürel uyumlarına da fazlasıyla dikkat etmelidir.

“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucuları, yetenek ve kültürü yöneten birincil İK liderleridir.”

Bir firmanın başarılı olması için İK’nın sunması gereken temeller nelerdir?

 

            Öncelikle İK’nın başarısı faaliyetlerle değil sonuçlarla ölçülmelidir. İK’nın sunması gereken 3 temel sonuç vardır  ̶  Birincisi, idari verimlilik. Aslında, herhangi bir organizasyonda bir çok idari görev vardır: maaş bordrosu, ofis alanı, rol netliği vb. İK, bu idari görevlerin verimli bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır. İkincisi ise, işlevsel mükemmelliktir. İK, insanlar ile çalışma (işe alma, eğitim, motive etme), performans (standartlar, hesap verebilirlik, ödüller), ve iletişimi (bilgi paylaşımı) kapsar. İK, bu işlevsel alanların inovasyonunu ve entegrasyonunu sağlamalıdır. Üçüncüsü stratejik uyumdur. Her kuruluşun nerede faaliyet göstereceği ve nasıl kazanacağı konusunda bir stratejisi olmalıdır. Bu stratejilerin gerçekleşmesi için İK, doğru kişilerin doğru zamanda doğru becerilerle doğru rollerde olmasını sağlamalıdır. İK, organizasyonlarda, başarı ve kazanç sağlayabilmek için doğru iş kültürünün ve çalışma ortamının kurulmasını sağlamalıdır.

 

“İK, organizasyonlarda, başarı ve kazanç sağlayabilmek için doğru iş kültürünün ve çalışma ortamının kurulmasını sağlamalıdır.”

 

 

Küçük veya orta ölçekli bir işletmenin büyümesinin hangi noktasında iş sorunları insan sorunlarına dönüşür? (İşletmenin, güvene dayalı ve sağlam yatırım getirisi vb. hesaplamalarıyla başladığını varsayarsak?)

 

Start-up firmalar, fikirlerle başlar. Ardından fikri ticari bir girişime dönüştürmek için para kaynakları sağlar. İnsanlar daha sonra büyüyen organizasyona dahil edildikçe, fikirler tek bir kişi tarafından yönlendirilmekten kolektif bir organizasyona kayar. Genellikle firmadaki ortalama 80 ila 100 kişide, idari verimlilik, işlevsel mükemmellik ve stratejik zekayı sağlayan ve ortaya koyan, kendini tamamen işine adamış bir İK uzmanına sahip olmak gereklidir.


İK’nın KOBİ’ler üzerindeki etkisini nasıl tanımlamalı ve ölçmeliyiz?

 

İK’nın başarısı, organizasyon için ürettiği sonuçlarla ölçülür. Çalışanlar için İK, üretkenliği (girdi birimi başına çıktı oranı) ve çalışan refahını (bağlılık anketleri, iyi çalışanların elde tutulması ve organizasyon içinde olumlu bir tutum) sağlar. Organizasyon için İK, stratejinin gerçekleşmesine yardımcı olur. Hedefler veya vaatler zamanında ve bütçe dahilinde, İK yatırımları ile gerçekleştirilir. Müşteri için İK, müşterilerle ilgilenen ve onlara hizmet eden İK uygulamaları oluşturarak hedeflenen müşterilerden elde edilen geliri artırır.
Yatırımcılar için İK, ister borç olsun ister öz sermaye, gelecekteki kazançlar hakkında güven oluşturmalıdır. Topluluk için İK, olumlu bir itibar oluşturmaya yardımcı olur. İK en iyi şekilde bu sonuçlar üzerindeki etkisiyle ölçülür.

“İK’nın başarısı, organizasyon için ürettiği sonuçlarla ölçülür.”

Kaynak: https://www.peoplematters.in/article/leadership/in-conversation-with-the-father-of-modern-hr-dave-ulrich-15130