Türk Kültüründe Ekip Çalışması

Türk Kültüründe Ekip Çalışması

Kültürlerarası değer farklılıkları, kurum ve ekip içerisinde insan davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardandır.


Hollandalı bilim adamı Hofstede’in bu konuda yayınlandığı birçok araştırma bulunuyor.
Hofstede, araştırmasını birbirini etkileyen 6 boyutta ele alıyor (IBM’de 75 ülkede 125.000’den fazla çalışanla yapılan araştırmalara göre).

Bu 6 boyutu şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Maskülen & Feminen Yapı
 • Güç Mesafesi
 • Belirsizlikten Kaçınma
 • Bireycilik / Toplulukçuluk
 • Kısa Dönem / Uzun Dönem Oryantasyon
 • Tutku & Kısıtlama

Türkiye’nin İş Anlayışı

Araştırmaları incelediğimizde, Türkiye’nin toplulukçuluk anlayışına yakın ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. Bu durum Türk kültüründeki yardımlaşma ve birlikte hareket etme algısına dayandırılmıştır.

Araştırmalar Türkiye özelinde iş kültürünün güçlü ve zayıf yanlarını gözler önüne seriyor. İş kültüründeki güçlülük ve zayıflıkları ise şu şekilde listelemek mümkün:

 • Türk insanının gerçek anlamda profesyonel olmakta zorlandığı görülmektedir.
 • Türk kültüründe uzlaşma anlayışının pek olmaması, ekip çalışması için önemli olan zorlamadan ve zorlanmadan istediğini elde edebilmeyi engellemektedir.
 • Karşı toleransın düşük olması yatay ilişkilerde zorlanmaya ve hiyerarşik yapıyı tercih etmeye yol açmaktadır.
 • Türk kültüründe eleştirilmek önemli bir yer tutar. Ancak çözüm üretmeden eleştirme geleneği, beraberinde çözümsüzlük getirmektedir.
 • Maskülen ve feminen yapı cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görülse de sadece karar verme yetileriyle alakalı bir durumdur. Bunlara bakılacak olursa, Türk kültüründe maskülen bir yapı hakimdir. Yani, karar verme aşamasında daha katı bir yaklaşım mevcuttur.
 • Ek olarak, kültürümüzde belirsizlikten kaçınma yüksek değildir. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlar risk almaktan kaçınırlar ve emeklilik kaygısı yüksektir. Türk kültüründe, din ve gelenek inançları dolayısıyla belirsizlikten kaçınma oranı oldukça yüksektir ve bu da iş yerinde yeni açılım yapma ve risk alma açısından avantaj sağlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir