top of page

Dünya Üzerindeki Hizmet Bölgelerimiz

CGD olarak yurt dışı firmaları nezdinde saygıdeğer bir yere sahibiz. Türkiye ve diğer 17 ülkede inşaat ve endüstriyel tesislerde işe alım projeleri için firmaların güvenle başvurduğu iş ortaklarıyız. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak, Orta Doğu, Asya ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa'da, enerji santrali, petrol depolama sahası, doğalgaz ve petrol boru hattı, rafineri, petro-kimya tesisleri, üstyapılar, köprüler, otoyol, metro, havaalanı ve olimpik stadyum, gökdelen projelerinden oluşmaktadır. Sağladığımız pozisyonlar üst düzey ve kilit mühendisliklerden meydana gelmektedir.

hizmet-kapsamımız-cgd.jpg
dunya-ulkeleri-cgd-2

İşe Alım Hizmet Kapsamı

%50 Yerel Müşteri

%50 Çok Uluslu

%85 Yurt içi Yerleştirme

%15 Yurt dışı
     Yerleştirme

bottom of page