top of page
iş görüşmesi

İş Yerinde İK Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin talebi üzerine danışmanlığımız Merkez kadrolarından bir İK uzmanının projeye atanması ile birlikte yürütülmekte olan ve müşterilerimiz tarafından talep gören bir hizmet alanımızdır.

Bu kapsamda verilen hizmetler aşağıdaki başlıkların bazılarını veya tamamını kapsayabilir.

 

 1. Organizasyonel gelişim uygulamaları / Yetkinlik haritası

 2. Şirket performans sisteminin KPI’ları ile birlikte kurulması ve uygulanması

 3. İşe alım ve oryantasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi

 4. Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi

 5. Yetenek havuzu uygulamaları

 6. Yönetici Geliştirme Programı uygulamaları 

 7. Değerlendirme Merkezi uygulamaları

 8. Özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi

 9. Bordro ve ücret yönetimi hizmetlerinin yerine getirilmesi

 10. Çalışan memnuniyet ve iç müşteri anketi ve aksiyon planları

 11. İş hukuku uygulamaları

 12. İşletme kör nokta analizi

 13. Kurumsal kültür çalışmaları

 14. İşveren markası çalışmaları

 15. Aylık İK yönetim toplantıları ve raporlama

 16. İç iletişim süreçleri  

 17. HR Due Diligence

bottom of page