top of page
İş konferansı

Bordro, Özlük ve Dışkaynak Hizmetleri

Teknik Bordro Hizmetleri

Teknik bordro hizmetlerimiz Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahiptir. İş sözleşmelerinden doğan hukuki ve idari ücret yönetimi prosedürlerini kapsamaktadır. Verilen hizmetler gizlilik, güvenilirlik ve maliyet verimliliğine azami dikkat gösterilerek yönetilmektedir.

Müşterilerimizin ücret yönetim sistemlerini; yasal işveren işçi ilişkilerine uygun olarak teknik bordrolama , yasal SGK işlemleri ve iş kanunu ile paralel personel hizmetlerini içeren bir iş modeli ile yürütmekteyiz.

CGD Bordro İş Akışı

CGD aylık bordrolama sürecini , tüm yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde kurumunuz adına gerçekleştirir. Operasyonel süreçleri üstlenerek zaman ve personel maliyetini minimize etmenizi, ücret bilgilerinizin gizliliğini, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmayı, insan kaynakları konusunda uzman bir kadrodan danışmanlık almanızı sağlar. Sahip olduğu deneyim ile iş hayatınızı kolaylaştırır.

Ofis işi

Neden Biz?

 • Bordro işlemlerinin zaman alıcı , mevzuat açısından karmaşık ve değişken olan

 • sürecini yönetecek uzman bir kuruluş olması,

 • İstikrarlı ve güvenilir çözüm ortağı olması,

 • Ücret bilgilerinin gizliliğinin korunması.

Operasyonel Sorumluluklarımız

 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin sisteme girişi

 • Bordro hazırlama süreci

 • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması

 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi

 • Ücret ödemelerinin banka ödeme listesi  ile ilgili bankaya iletilmesi

 • İzin ve sosyal ödentilerin takibi

 • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması

 • Personelin talep etmesi halinde  SGK bilgilerinin verilmesi

 • İşe giriş ve İşten çıkış SGK  bildirgelerinin hazırlanması ve onaylanması , çıkış tazminatlarının hesaplanması

 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi ve vergi matrah belgelerinin hazırlanması

 • İsçilik bütçesi, kıdem, ihbar, izin yükü provizyonları

 • Bordro ile ilgili finansal tabloların hazırlanması

 • Bordro verilerinin arşivlenmesi  ve yedeklenmesi 

 • Uygun nitelikte uzman personelin sürekli sağlanması

 • Uygun nitelikte donanım ve techizat bulundurulması

Bordro Süreci/ Bilgi Akışı

bordro-süreci-cgd.png

Sistem Güvencesi

CGD Payroll , sistem veri tabanında işlenen bilgileri güvenli bir şekilde
arşivler. İki «Back-up» prosesi bulunmaktadır.

 • İlki Hosting bünyesinde saklanan veriler 24 saatte bir yedeklenir.

 • İkincisi şirket server sistemi üzerinde bilgiler her gün yedeklenir.

 

Hosting firması business recovery prosedürlerine uygun bir şekilde
hizmetlerini yürütmektedir.

Buna ilaven sistemdeki veriler düzenli olarak soft biçimde arşivlenir.

Bordro Hizmetlerinin Faaliyet Alanları

 • Yerel kanuna göre iş sözleşmesinin oluşturulması,

 • Yasal işe alım ve çıkış işlemlerinin yapılması,

 • Yasal kayıtların tutulması ve özlük işleri,

 • Değişken maaş ve ek haklar bilgisine göre bordroların hazırlanması,

 • Ödeme işlemleri için bankanın bilgilendirilmesi,

 • Çalışanlara ücret pusulaların dağıtılması,

 • Yasal sosyal sigorta raporlarının hazırlanması,

 • Çalışma Bakanlığı’na, yasal ve periyodik raporların hazırlanması,

 • Yasal belgelerin arşivlenmesi,

 • İşten çıkarılma durumunda tazminat hesaplarının hazırlanması,

 • Yasal SGK bildirgelerin hazırlanması,

 • Maaş bütçeleri de dâhil olmak üzere, aylık ücret yönetim raporlarının hazırlanması,

 • Ülkede yürürlükte olan ücret seviyeleri ile ilgili rehberlik verilmesi,

 • Veri Güvenliği prosedürleri ile bordro verilerinin arşivlenmesi,

 • KVK Kanunu çerçevesinde kişisel verilen korunması.

CGD Bordro Hizmet Ağı

bottom of page