top of page
Image by Marvin Meyer

Start-up Projesi İK Hizmetleri

Danışmanlığımız Satın Alma & Birleşme süreçlerinde İK due diligence çalışmalarının yanı sıra, üst yönetimin doğal talebi sonucunda ortaya çıkan ve kilit pozisyonların yerleştirilmesi çalışmalarında yer almaktadır.

Start-up çalışmalarımız kapsamında yer alan yerli ve yabancı firmaların danışmanlığımıza duydukları güven ile bize görev ve sorumluluk verdikleri birçok önemli mega projenin Türkiye genelinde yapılanması veya kuruluşunda ihtiyaç duyulan İnsan Kaynakları hizmetlerinin yerine getirilmesinde etkin görev üstlenmekteyiz.

Bu süreçler öncelikli olarak iş hukuku ve işe alım hizmetlerini kapsamaktadır. Proje büyüklüğü ve terminleri deneyimli kadrolar ile istenilen program dahilinde yerine getirilmektedir.

Yerelde yürütülen bu hizmetler ve bu hizmetlerden memnun kalan müşterilerimiz markalarının yurtdışı yapılanmalarında da bizlere önemli görevler vermektedirler.

bottom of page