top of page
Belgeler ve Bulanık İş Erkekler

Çalışan Bağlılığı Anket
Hizmetleri

Çalışan Memnuniyeti Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Ülkemizde nitelikli personel sayısı çeşitli sebeplerle gittikçe azalmakta ve dolayısıyla şirketlerin nitelikli personele olan talepleri artmaktadır. Bu sebeple insan kaynağına değer veren şirketler, çalışanlarını elde tutmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Peki bu yöntemler neler olabilir? Çalışanları bir şirkette tutan faktörler düşünüldüğünde ilk akla gelen alınan maaşın tatmin ediciliğidir. Ancak bu her zaman geçerli midir? Elbette çalışanların hayatlarını sürdürmeleri ve geçimlerini sağlamaları için aldıkları maaşın yeterli düzeyde olması, o şirkette çalışmaya devam etmesini belirler. Ancak maaştan öte çalışanın bir iş yerinde çalışmaya devam etmesini sağlayan en önemli faktör memnuniyet ve mutluluktur. Bir çalışan iş yerinde kendini değerli, takdir edilmiş, ihtiyaçları önemsenen ve karşılanan, kısacası oraya bütünüyle ait hissediyorsa işte bu noktada çalışanın iş yerine sadakati ve bağlılığı başlar.

iş görüşmesi

Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasının Şirketler Açısından Önemi Nedir?

İşinden memnun, kendini ait ve değerli hisseden bir çalışan, iş yerindeki sorumluluklarını da içsel motivasyonu ile yerine getirecektir. Böylece şirketin verimliliği artar. Ayrıca mutlu bir çalışan başka iş arayışları yerine mevcut çalıştığı şirkette kalarak kariyerinde yükselme fırsatlarını değerlendirir. Böylelikle şirketteki sirkülasyon azalarak şirketin kültürü içinde yetişmiş olan nitelikli çalışan daha üst kademelerde değerlendirilebilir. Hem verimli hem de çalışma kültürüne hakim olan çalışanın, şirketin karlılığını artırması ve büyümesini sağlaması kaçınılmazdır.

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Ölçülür?

Çalışan memnuniyetini ölçmenin en etkili yöntemi, önemli kriterler çerçevesinde profesyonel şekilde hazırlanmış bir “Çalışan Bağlılığı Anketi” kullanmaktır. Çalışan Bağlılığı Anketi, yılda bir veya iki kez uygulanmaktadır. Gizliliği korumak, önyargıyı kaldırmak ve çalışanın sorulara özgürce cevap verebilmesi için anonim şekilde uygulanır. Sorular nicel ölçüme göre oluşturulur ancak arzu edildiğinde açık uçlu sorular da eklenerek çalışanlara eklemek istedikleri için alan bırakılabilir.

Bu anket aşağıda belirtilen konulara değinecek şekilde sorulan sorularla şekillenmelidir:

 • Yönetim ve liderlik anlayışı

 • Çalışma kültürü

 • İç iletişim kalitesi

 • Eğitim ve gelişim fırsatları

 • Kariyer olanakları

 • Ücret ve yan haklar

 • Performans yönetimi ve ödüllendirme

calisan-memnuniyeti-cgd.png
anket-faydalari-cgd.png

Çalışan Bağlılığı Anketlerinin Faydaları

Çalışan Bağlılığı Anketi sayesinde şirketler aşağıdaki konular hakkında içgörüye sahip olarak eksik yönleri geliştirme fırsatı kazanır:

 • Çalışanların motivasyon düzeyi ve iyi oluş hali

 • Çalışanların performansı ve verimlilikleri

 • Şirket kültürü ve hedeflerinin çalışanlarınki ile paralelliği

 • Şirket içi devir oranı ve sirkülasyonun sebepleri

 

Elde edilen veriler sayısaldır ve analiz edilmesi oldukça kolaydır. Analizler sonucunda şirketin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya çıkararak bunları çalışılabilir hale getirir. Ayrıca anketin uygulanması, çalışanların bakış açısını olumlu yönde etkileyerek çalışanların kendini değerli hissetmelerini sağlar ve bağlılıklarını artırır.

sirketinizde-calisan-bagliligi-cgd.png

Çalışan Bağlılığı Anketini Şirketinizde Nasıl Kullanabilirsiniz?

CGD İnsan Kaynakları ve Danışmanlık, Çalışan Bağlılığı Anketinin hazırlanması, uygulanması ve analizleri konusunda profesyonel destek vermektedir. CGD İnsan Kaynakları ve Danışmanlık tarafından sağlanan profesyonel hizmet sayesinde mutlu çalışanlara sahip olabilmek için izlenmesi gereken yollar hakkında değerli iç görüler kazanabilirsiniz. Gelişime açık yönlerinizi fark ederek bunlar üzerinde çalışma fırsatı elde edebilir ve yatırım yapmış olduğunuz nitelikli çalışanlarınızın şirketinizde çalışmayı tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Böylece şirketinizin verimliliğini ve karlılığını da artırarak şirketinizin sağlıklı şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.

bottom of page