top of page
 • Yazarın fotoğrafıcangulkesendanismanlik

Performans Yönetimi ile İşletmenizin Verimliliğini Arttırın!

Performans yönetimi, bir şirketin veya bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasını sağlamak için çalışanların verimliliğinin ve başarısının sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Çalışanların hedeflerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanımlar, bu hedeflere ulaşmalarını takip eder ve gereken aksiyonları alır.


Aynı zamanda çalışanların yapacakları işler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu işleri nasıl yapacaklarını öğrenmelerini sağlar. Performans yönetimi, çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bununla birlikte çalışanların motivasyonunu artırarak verimliliği ve başarıyı artırmayı amaçlar.


Şirket veya organizasyonun verimliliğini ve başarısını artırmak için çok önemli olan bu süreç; çalışanların verimliliğinin ve başarısının sürekli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi sonucu, şirket veya organizasyonun hedeflerine ulaşmasını ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.


Performans Yönetimi Süreci:

 1. Performans gereksinimlerinin tanımlanması: İşletmenin uygulamak istediği stratejiler ve amaçları belirlenir.

 2. Performans hedeflerinin belirlenmesi: İşletmenin stratejik amaçlarına ulaşması için gereken performans hedefleri belirlenir.

 3. Performans ölçümü: Performans hedeflerinin belirlenmesinden sonra, bu hedeflerin nasıl ölçüleceği belirlenir.

 4. Performans raporlaması: Performans ölçümleri sonucu oluşan verilerin raporlanması.

 5. Performans değerlendirmesi: Raporlanan verilerin değerlendirilmesi ve işletmenin performansının güncel durumunun belirlenmesi.

 6. Eylem planı oluşturma: Performans değerlendirmesi sonucu oluşan eksikliklerin giderilmesi için bir eylem planı oluşturulur.

 7. Uygulama: Eylem planı uygulanır ve performans hedeflerine ulaşılması için gereken çalışmalar yapılır.

 8. İzleme ve değerlendirme: Uygulamanın sonuçları izlenir ve değerlendirilir.


Performans Hedefi Belirlerken Neye Dikkat Edilmeli?


Performans hedeflerinin belirlenmesi, işletmenin stratejik amaçlarına ulaşması için gereken performansı tanımlamaya ve ölçmeye yarayan bir süreçtir. Bu hedefler, işletmenin kısa ve uzun vadeli amaçlarına göre belirlenir ve çalışanların görev tanımlarına uygun olarak belirlenir. Performans hedeflerinin belirlenmesi sürecinde, hedeflerin ulaşılabilir, ölçülebilir ve zamanlaması belirlenen hedefler olmasına dikkat edilir.İşletme Stratejisi Bakımından Performans Yönetiminin Önemi


Performans yönetimi ve motivasyon arasındaki bağlantı, işletmelerin çalışanlarının daha iyi performans göstermelerine ve daha yüksek motivasyon seviyelerine ulaşmasına yardımcı olabilir.


İşletme stratejisi, işletmenin gelecekteki hedeflerine ulaşması için belirlenen uzun vadeli planların toplamıdır. Performans yönetimi ve işletme stratejisi arasındaki ilişki, işletmenin belirli hedeflere ulaşması için belirlenen stratejik planların performans yönetim sürecinde nasıl uygulanacağını belirler.


İşletmenin stratejik planları, performans yönetim sürecinde nasıl uygulanacağını belirler. İşletme stratejisi, performans yönetimi için gerekli olan araçları, yöntemleri ve prosedürleri belirler. Performans yönetimi, işletmenin belirli hedeflere ulaşması için gerekli olan araçları, yöntemleri ve prosedürleri uygulayarak işletme stratejisi uygulanmasını sağlar.


İşletme stratejisi, performans yönetimi sürecinde nasıl uygulanacağını belirlerken, performans yönetimi ise işletmenin stratejik planlarını uygulamasına yardımcı olur. İşletme stratejisi ve performans yönetimi arasındaki bu ilişki, işletmenin verimliliğini artırmasını ve belirli hedeflere ulaşmasını sağlar.


Çalışanların Motivasyonunu Nasıl Katlayabiliriz?


Motivasyon, insanların neden bir şey yapmaya başladıkları veya devam ettiklerini açıklayan bir kavramdır. İşletmeler, performans yönetimi sürecinde motivasyonun önemini anlamalı ve bu motivasyonu artırmak için farklı yollar bulmalıdır.


Performans yönetimi sürecinde, çalışanların motivasyonunu artırmak için farklı yollar bulunabilir. Bunlar şunlar olabilir:

 1. Ödüllendirme ve takdir sistemleri: Performansınızı artıran çalışanların, maddi veya manevi ödüllerle ödüllendirilmeleri, motivasyonlarını artırabilir.

 2. İletişim ve geribildirim: Çalışanların işlerini nasıl yaptıklarını ve nerede geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı olacak dürüst ve tarafsız bir iletişim ve geribildirim sistemi, motivasyonlarını artırabilir.

 3. Gelişim fırsatları: Çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan eğitim ve benzeri fırsatlar, motivasyonlarını artırabilir.

 4. İşin anlamı: Çalışanların, yapmakta oldukları işin bir amacı ve anlamı olduğunu hissetmeleri, motivasyonlarını artırabilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page