top of page
İş organizasyonu

Ücret Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin rekabet ve Enflasyonist ortamda en fazla yönetiminde zorlandıkları alan ücret seviyelerinin belirlenmesi ve piyasa koşullarına göre ücret yönetimi politikalarının belirlenmesidir. Sektörel dinamikler, ölçek ekonomisi, coğrafi konum, yerli yabancı etkileri ve ücret değerleme teknikleri gibi bir çok parametreden oluşan sentez sonucu çıkan bu çalışmalar, işletmeler için güvenilir bir referans olmaktadır. Aynı zamanda çalışan güvenine ve bağlılığına önemli ölçüde etki etmektedir.
 
Detaylı teknik analizleri, araştırmayı ve veri toplamayı gerektiren bu çalışmalar uzmanlığımız kapsamında müşterilerimize sağlamaktayız.

Çalışmalar sonucu firmalara özel ortaya çıkan ücret sorunları teknik öngörüler  kapsamında bir çözüm planı ile uygulamaya almaktayız.

bottom of page