top of page
Rahat Ofis Toplantısı

Yönetici Geliştirme Programı

Programın Hedefi

Şirket çatısı altında ülke genelinde atanmış olan şube müdürlerinin kişilik profili ve liderlik potansiyellerinin envanterler ile analiz edilerek kişiye özel güçlü yönler ve gelişim alanlarının belirlenmesi ve buna uygun eğitim/gelişim içeriği sunularak tüm katılımcıların liderlik becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm katılımcılara kendi potansiyelleri ve kişisel gelişimleri üzerinde farklı ve yeni bakış açıları kazandırılarak mevcut yönetici yetkinliklerinin en üst noktaya taşınması ve süreç içinde çeşitli liderlik yaklaşımlarının edindirilmesi hedeflenmektedir.

Program Akışı ve Tanıtımı

1. Yönetici Geliştirme Programı Tanıtımı
2. Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
3. Katılımcı Geribildirim Toplantısı
4. Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
5. Eğitim Uygulamalarına Giriş
6. Diagnostic/Reflection Seansları
7. Katılım Sertifikalarının Takdimi ve Kutlama

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Kişilik Envanteri Uygulaması

Kişilik Özellikleri
Davranış Modelleri

Liderlik Envanteri Uygulaması

Envanter Sonuçlarının
Değerlendirilmesi & Güçlü
Yönler/Gelişim Alanları Analizi

Katılımcı Geribildirim Toplantısı

1

Kişilik Envanteri Sonuçlarının Analizi

Kişilik Özellikleri
Davranış Modelleri

2

Liderlik Envanteri Sonuçlarının Analizi

Yönetsel Beceriler
Liderlik Yetkinlik Seviyesi

Eğitim Uygulamalarına Giriş

Temel Yönetici Becerileri Eğitimi 

1

Performans Nedir, İyi ve Sorunlu Performans Nasıl Yönetilir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?

2

Planla-Yap-Değerlendir

Performansı Yönetme

Süreci Gözden Geçirme

Faydaları Takip Etme

Hatalardan Öğrenme

Sürekli İyileştirme

3

Sorunların Kök Neden Analizi

• Bir sorunun gerçek nedenleri nasıl belirlenir?

• Kök neden analizinin altı adımını özetlemek için kök neden analizi araçları ve uygulamalarının tanımlanması:

1.Balık kılçığı diyagramları

2.Pareto çizelgeleri

• Kök neden analizinin tanımlanması.

• Kök neden analizinin işinizde nerelerde yararlı olabileceğinin belirlenmesi.

4

Problem Çözme ve Takım Yönetme

• Bir sorunu çözmek ve bir eylem planına karar vermek için bir ekip ve ekip liderine yönelik yedi adımlı bir süreç.

• Yedi adımlı sürecin özetlenmesi.

• Problem çözmenin/ekip kurmanın ne olduğunun açıklanması.

• Problem çözme ve takım yönetmedeki kilit rollerin tanımlanması.

• Bunun işinizde nasıl ve ne zaman kullanılabileceğinin belirlenmesi.

Ara Değerlendirme Uygulamaları

Diagnostic/Reflection Sessions

1. Çeyrek Değerlendirilmesi

• Belirlenen hedeflerin sonuç analizi
• Eğitim/gelişim değerlendirme sonuçları
• Katılımcı geribildirimlerinin alınması

2. Çeyrek Değerlendirilmesi

• Belirlenen hedeflerin sonuç analizi
• Eğitim/gelişim değerlendirme sonuçları
• Katılımcı geribildirimlerinin alınması

3. Çeyrek Değerlendirilmesi

• Belirlenen hedeflerin sonuç analizi
• Eğitim/gelişim değerlendirme sonuçları
• Katılımcı geribildirimlerinin alınması

• Gelişim Programının Sonu - 3 çeyrek
döneme ilişkin genel
değerlendirme yapılması

Holding Diplomalar Mezunları

• Tüm katılımcılara Eğitim Katılım & Başarı Sertifikalarının takdimi
• 9 Aylık Gelişim Programı sonucu tüm katılımcılarla ile birlikte kutlama

KATILIMCI SERTİFİKALARININ TAKDİMİ & KUTLAMA

bottom of page