top of page
iş görüşmesi

Performans Yönetimi Danışmanlığı

Performans Yönetimi Nedir?

Günümüz iş dünyasında şirketlerin oluşturduğu hedefler konusunda başarılı olabilmesi için çevik şekilde aksiyon alması ve doğru kararlar verebilmesi gerekir. Peki şirketler neye göre karar verir ve aksiyon alır? Şirketlerin öncelikle açık şekilde belirlenmiş ve tüm şirket çalışanları tarafından anlaşılabilir hedeflere sahip olabilmesi gerekir. Bu hedeflerin gerçekleştirilme sürecinde oluşacak konularda karar verilebilmesi ve aksiyon alınabilmesi için de şirket gündeminde neler olduğunun bilinmesi mecburidir. Gündemi anlayabilmek için şirketin iş akışından ve insan kaynağından gelecek olan güncel verilere ihtiyaç duyulmaktadır.


Bahsedilen güncel verilerin elde edilebilmesi için şirketteki iş akışının ölçülebilir olması oldukça önemlidir. İnsan Kaynakları bakış açısından bu kavrama “Performans Yönetimi” denmektedir. Diğer bir deyişle, Performans Yönetimi, şirketteki çalışanların performansını belirli hedefler ölçüsünde sayısal olarak ölçerek iş akışı konusunda bilgi sahibi olunmasına ve hedeflerin ne düzeyde gerçekleştirildiğinin anlaşılmasına yarayan sistemdir.

Performans Yönetimi Neden Önemlidir?

Bir şirkette Performans Yönetim Sistemi benimsendiğinde ve uygulandığında şirketin hedefleri (KPI’ları) kısa, net ve anlaşılır hale gelir. Hedefleri net bir şekilde anlayan çalışanlar, görev vesorumluluklarını nasıl yapacaklarını bilirler. Yöneticiler de ekip çalışanlarının performansını ve verimliliğini ölçebilirler ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini sayısal verileri kullanarak saptayabilirler. Performans yönetiminde sadece şirket hedefleri değil çalışanların kişisel hedefleri de belirlenir ve ölçülür. Böylelikle çalışanın da kendi gelişim alanları konusunda teknik, mesleki, kariyer ve soft skill eğitimleri almasının önü açılır.​

Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Performans Yönetim Sistemi, yönetim danışmanlığı hizmeti olup her şirkete özel şekilde oluşturulur. Bu sistemin iki ayağı vardır: Birisi şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulan KPI’lar ve bunların ölçümü, diğeri ise çalışanın kariyer hedefleridir.

Performans Yönetim Sistemi’nin ilk ayağında şirketin ihtiyaçları, stratejileri ve kültürü göz önünde bulundurularak KPI’lar ve ölçüm metodu belirlenir. KPI’lar ve ölçüm metotları belirlenirken departman yöneticileri ile bir araya gelinir. Her departmanın şirket içinde sağladığı katkının ağırlığı belirlenir. Departmanların ağırlığının toplamda 100 olması gerekir. Örneğin bir şirkette bulunan finans, operasyon, satış ve müşteri ilişkileri departmanlarının her birinin şirket içindeki ağırlıklarının %25 olduğunu düşünerek hepsinin bir araya gelmesi ile  %100 payın elde edilmesi gerekir.

Departmanların ağırlıkları belirlendikten sonra ilgili departmanın görev tanımı ve sorumlulukları düşünülerek KPI’ları belirlenir. KPI’ların kısa, anlaşılır ve ölçülebilir olması önemlidir. KPI’lar belirlendikten sonra bu KPI’ların ölçüm metodu da belirlenir. Bu metot kısaca her KPI’ın hangi oranda gerçekleştirildiğine göre oluşturulan özel bir puanlama sistemi olacaktır.

Ardından KPI’lar ilgili departmandaki çalışanlara atanır. KPI’lar ilgili çalışanlara aktarılırken herhangi bir soru işareti kalmayana kadar açıklanır. Ayrıca bu KPI’ları gerçekleştirirken performanslarını ölçmek için kullanılacak olan metot da açık ve net şekilde aktarılır. Çalışanların ölçüm metodu ile ilgili eksik olduğu yönler varsa bunların mutlaka giderilmesi gerekir. Çalışanın KPI’ları ve ölçüm metotları, kişiye özel hedef kartları oluşturularak buraya işlenir.

KPI’ları ve ölçüm metodunu anlayan çalışanların devam eden ve tamamladıkları görevlerini hassasiyetle hedef kartlarına kaydetmeleri önemlidir. Bu noktada departman yöneticilerinin mentorluğu önemlidir. Kaydedilen tüm veriler her çeyrek sonunda toplanarak ölçüm metoduna göre puanlanır ve analiz edilir. Elde edilen veriler hem kişi, hem departman hem de genel olarak kategorilendirilir. Böylece departmanlara göre genel iş akışı ve çalışanların verimlilik ve performansı anlamında pek çok iç görü elde edilir. Eğer çalışanların performansı istenen ve beklenen düzeyde ise bu performans çeşitli yöntemlerle ödüllendirilir.

Performans Yönetim Sisteminin ikinci ayağında ise çalışanların kariyer ve gelişim hedefleri oluşturulur. Bunun oluşturulması İnsan Kaynakları Uzmanı, her çalışan ile bireysel görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde çalışanın geliştirmek istediği yönleri, şirket içindeki hedefleri ve kariyer planları öğrenilir. Ayrıca çalışanın motivasyonu ve ruh hali de bu görüşmelerde tespit edilerek pro aktif şekilde sorunun çözülmesi sağlanabilir. Alınan bilgiler kişisel hedef kartlarına not edilir ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılır.

Performans Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Etkili bir Performans Yönetim Sistemi ile;

  • Şirket hedefleri tüm çalışanlar tarafından anlaşılır.

  • Tüm çalışanlar kendinden ne beklendiğini ve neyi nasıl yapması gerektiğini açık bir şekilde kavrar.

  • Çalışanların hedef ve verimlilik odaklı çalışmaları sağlanır.

  • İş akışında var olan aksaklıklar somut bir şekilde tespit edilir.

  • Departmanların güçlü ve gelişime açık yönleri saptanır

  • Çalışanların emekleri adaletli şekilde değerlendirilir ve ödüllendirilir.

  • Çalışanların hedef odaklı şekilde çalışmaları ve motivasyonlarının artması sağlanır.

  • Şirket içi hedeflerin gerçekleştirilmesi kolaylaşır.

yonetim-faydalari-cgd.png
yonetimsel-egitimler.png

Şirketinizde Performans Yönetim Sistemini Nasıl Kullanabilirsiniz?

CGD İnsan Kaynakları ve Danışmanlık, Performans Yönetim Sistemi için şirket ihtiyaç ve hedeflerinin saptanması, hedeflerin ölçülebilir hale getirilmesi, sistemin uygulanması ve sonuçların analiz edilip yorumlanması konusunda profesyonel destek vermektedir. CGD İnsan Kaynakları ve Danışmanlık tarafından sağlanan profesyonel hizmet sayesinde şirket hedeflerinizi gerçekleştirmek ve çalışanlarınız ile aynı yönde bir bakış açısına sahip olabilmek için izlenmesi gereken yollar hakkında değerli iç görüler kazanabilirsiniz. Gelişime açık yönlerinizi fark ederek bunlar üzerinde çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. Böylece şirketinizin verimliliğini ve karlılığını da artırarak şirketinizin sağlıklı şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.

bottom of page