Genç Yetenek Yeni Mezun Programı

Proje kapsamında mühendislik sektöründe global ölçekli bir firma olma vizyonu ile yola çıkan müşterimize Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinde okuyan mühensilik son sınıf öğrencileri ile yapılan ve 8 ay süren iş görüşmeleri ve hazırlık - tanıtım maratonu sonucunda; Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ve YTÜ üniversitelerinden inşaat, makine, elektrik, kimya, endüstri mühendisliği branşlarında yaklaşık 900 öğrenci ile yüz yüze görüşülmüş ve sonucunda 40 yeni mezunu işe almak hedefi ile çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında bu okulların kariyer günlerine katılarak firmanın geçmişi ve vizyonuna dair bilgiler paylaşılmış ve aday havuzu oluşturulmuştur. Bu okullarda mühendislik öğrenimi gören öğrencilerin bize verdikleri mesaj, sektörde örnek alınacak firma sayısının belli sayıda olduğu ve bu firmaların kalite ve iş etiği anlamında kendilerini korumak zorunda oldukları yönündedir. Gençlerin farkındalığının yüksek olması, bizleri çok memnun etmiştir. Proje kapsamında işbaşı eğitim ve oryantasyon programı, buna yurtdışı iş yerlerinde saha eğitimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir proje başarı ile gerçekleştirilmiştir. Müşteri firmamızın referans yazısını okumak için tıklayın.

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi ​

Mühendislik, proje yönetimi  ve kontrollük görevini üstlenen Parsons & Tekfen Engineering ortak girişimi projesi kapsamında tüm branşlarda baş mühendis, mühendis ve teknik kadroların işe alımlarının iş programına uygun olarak istihdam edilmesi  CGD (Can Gülkeen Danışmanlık) tarafından exclusive olarak üstlenilmiş ve 166 kişilik teknik kadroların tamamında kaynak geliştirerek uygun adayları müşterisine sağlamıştır. Proje yaklaşık iki yıl sürmüştür. Bu proje kapsamında Türkiye'de mühendislik eğitimi almış, ileri düzeyde mühendislik, saha ve tasarım uygulamalarında tecrübe kazanmış, sofistike sanat yapısı projesi için yeterli mühendis kadrosunun kaynak olarak ülkede gelişmiş olduğu ve bulunduğu ayrıca bu çalışmalar sonunda ulaşılmış bir gerçekliktir.

Toplu İşe Alım Projeleri​

Tüm sektörlerde C-level üst düzey yönetim kademeleri, hat yöneticileri , beyaz ve mavi yaka işe alım projeleri üstlenen firmamız ; bazen bir fabrika açılışı kapsamında tüm kadroların istihdam edilmesi, bazen Türkiye genelinde enerji santrallerinin açılışında tüm teknik kadroların sağlanması, yurtdışı ve yurtiçi perakende sektörü alanında eş zamanlı 250 mağazanın kesintisiz insan kaynağını sağlamak gibi büyük ölçekli ve sorumluluk gerektiren projeler yürütmektedir. Halihazırda firmamız Türkiye’den nitelikli işgücü sağlaması kapsamında farklı ülkelerle proje işbirliği çalışmaları yürütmektedir.   

Eğitimcinin Eğitimi Projesi​

Firmaların insan kaynağını geliştirmek üzere yürütülen liderlik, temel yönetim becerileri ve davranışların geliştirilmesi gibi birçok bireysel projenin yanı sıra, sigorta ve bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından birisi olan müşterimizin talebi üzerine 50 "iç eğitmen"in  seçilmesi ve yetiştirilmesi projesi kapsamında "eğitimcinin eğitimi"nin yanı sıra, yetiştirmek üzere seçilen adayların kişisel gelişimleri yönünde ayrıca bir eğitim programı sunulmuştur. 

Bordro ve Özlük Hizmetleri​

Firmamızın uzmanlık alanlarından birisi olan bordro işletimi ve özlük yönetimi uzun yıllardır firmalara verdiğimiz güvenilir hizmetlerden birisidir. Yaklaşık 55 firma, 20 şehir, 720 işyeri  ve yaklaşık 2000 personelin her ay düzenli olarak bordrolarını yapıyor ve özlük hizmetlerini yürütüyoruz. 11 yıldır faal olan bu departmanımız bugüne kadar yasal işlemlerinde hatasız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Güvene ve tecrübeye dayalı olarak firmaların almakta oldukları bu hizmette müşterilerimizin memnuniyet düzeyi en üst seviyededir. 

İK Danışmanlık Hizmetleri

Orta ve küçük ölçekli İK departmanı olmayan firmaların bordro hizmeti dışında kalan tüm İK süreçlerini dışardan bizler yönetmekteyiz. Bu süreç belli bir gündem ve planlama dahilinde yürütülmektedir. Çalışma şeklimiz; firmaların endüstriyel ilişkiler, iş hukuku ve insan yönetimi açısından yetişemedikleri  disiplinlerde destek verilen bir yönetim süreci olarak değerlendirilebilir. Söz konusu İK iş modeli, insan yönetiminde alınan kararların şirket üzerindeki etkilerinin ve iş  hukuku anlamında maruz kalınacak koşulların değerlendirilmesi  ve yönetim için gereken desteğin verilmesi şeklinde ilerlemektedir.  

Hizmetlerimiz